årsredovisning

Alla måsten med att ha företag

Det är utmanande och roligt att ha ett företag. Kanske man har startat som egen företagare i en liten skala. När man har blivit varm i kläderna och ens kundkrets har ökat och man har fått in många jobb med en ökande intäkt, så växer företaget. Men det är ju inte bara roligt och en dans på rosor, det är mycket jobb också som krävs. Det vet alla företagare. Och den som har mest jobb är oftast den som leder företaget, och då är det ju inte orättvist att det är företagsledaren och VD som ska ha högst löner. De är ju ansvariga för att det går bra med företaget, annars bör man se sig efter ett annat jobb.

Annat blir det när man får anställda

Så länge som man är egenföretagare, har man ju bara sig själv att se efter, men annat blir det när man får anställda i företaget. Då har man ansvar för anställda också, och att man har så mycket intäkter att man kan betala deras löner. På så sätt är företagsledande en ganska svår uppgift. Det är helt enkelt ett stort ansvar. Så kanske man ska vara lite tacksam över att det finns personer som är beredda att starta företag? En företagsledare är ju ansvarig för företagets ekonomi. Det gäller ekonomi, som bokföring, redovisning, bokslut, deklarationer och årsredovisningar. Särskilt viktigt blir det ju om man har ett aktiebolag, och ännu större ansvar har man om man noterar företaget på börsen. När så sker får man in mycket mer pengar i företaget när man öppnar för allmänheten att köpa sig en aktie i företaget och blir inbjudna till årsstämma.

Stort ansvar på företagsledare

Det är då som man som företagsledare blir rannsakad och alla aktieägare vill veta hur det gör för företaget. Efter en bolagsstämma kan aktierna gå upp, eller ner, och även vid alla slags rapporter, som kvartalsrapporter och årsrapporter.
Och det som är underlag för årsrapporterna är ju årsredovisningen, bland annat. Alla transaktioner ska finnas med i en årsredovisning och ska innehålla en redogörelse för allt som har hänt i verksamheten och då gäller det mer än bara insättningar och utgifter. Skillnaden mot den deklaration som man också måste lämna in till Skatteverket är den att en årsredovisning visar på vad man har gjort och vilka resultat som de har gett. En deklaration innehåller endast den vinst som verksamheten har gett, medan en årsredovisning innehåller en hel berättelse om det som har hänt. En verksamhetsberättelse talar också om vad som har hänt, men alla dessa delar; deklarationen, bokslutet och verksamhetsberättelsen är de delar som utgör en årsredovisning.

Årsredovisning mycket viktig

En årsredovisning är alltid en omfattande redovisning som ska in till Sveriges myndigheter. Har man ett börsnoterat företag är årsredovisningen den som intresserar aktieägarna och som alltid nagelfars av dem, och av journalister som rapporterar om de största börsnoterade företagen och som intresserar den breda allmänheten. Årsredovisningen berättar också om det finns vinstvarningar och om man ser att någon del i verksamheten kommer att gå sämre inför framtiden och om man behöver dra ner på någon del i verksamheten. En årsredovisning intresserar då fler än bara dem som berörs inom företaget. Årsredovisningen är ofta grunden till om aktierna går upp eller ner. Så den är bland det viktigaste som ska göras när räkenskapsåret är slut. Är det svårt att göra sin årsredovisning? Då kan man alltid ta hjälp av företag som har det som sin specialitet.

Similar Posts