Var är det vanligast med skilsmässor, och var är det vanligast att par förblir gifta? Många som bor i Guldsmedshyttan tror säkert att skilsmässor är betydligt vanligare i Stockholm än i deras hemort, men är det verkligen så?

Sverige är internationellt känt för sina höga skilsmässotal. Och visst ligger landet högt när det gäller antalet singelhushåll. Men det är också ganska enkelt att skilja sig i vårt land, och det är nog många som är glada över detta. Sverige skulle inte vara ett bättre land att leva i om fler svenskar stannade kvar i olyckliga äktenskap. Det gäller naturligtvis i Guldsmedshyttan lika väl som i Stockholm. 

Var skiljer sig flest?

Enligt statistik för år 2018, som redovisas på Ratsit, är skilsmässor vanligast i Gnesta kommun, och minst vanliga i Storuman. 

Absolut flest skiljer sig i Stockholms kommun, men där bor även flest personer och även flest gifta personer. Procentuellt sett skiljer sig flest som bor i Gnesta kommun, där det är nästan 2 % av alla gifta som skiljt sig under 2018. Detta är dock bara 73 personer eftersom Gnesta är en liten kommun med låg befolkningsmängd (8 562 personer) och liten mängd gifta (endast 3 820 gifta personer). Procentuellt är det dock något fler som är gifta i Gnesta än i snitt i Sverige. I Sverige är drygt 40 % av befolkningen gifta, medan det i Gnesta är drygt 45 % av befolkningen som är gifta.

https://www.ratsit.se/info/statistik/skilsmassor-i-sverige/

Ingen kommun i Örebro län återfinns varken i toppen eller i botten. Däremot hittar vi östgötska kommuner både i topp fem (Åtvidaberg, Kinda), som i botten (Valdemarsvik). I botten hittar vi också tre skånska kommuner. Vad detta säger om östgötar och skåningar får läsarna själva fundera över.

Vårdnadstvist i Stockholm

Att det är flest som skiljer sig i Stockholm, räknat i absoluta tal, gör också att det är här som det är enklast att hitta hjälp om man behöver det i samband med skilsmässan. Det kan t.ex. handla om vårdnadstvister eller juridisk hjälp vid bodelning. Läs mer om vårdnadstvister i Stockholm här. 

För att kunna skiljas måste man först gifta sig. Faktum är att giftermål är vanligast i Sundbyberg och Solna, två kommuner som gränsar till Stockholms innerstad. Detta rapporterar Aftonbladet, som hämtat statistiken från Statistiska centralbyrån. 

Hur påverkar pandemin skilsmässorna?

Det behövs inte något geni för att räkna ut att det är påfrestande, rent psykiskt, att vara ensamstående under den pågående pandemin. Här i byn kan man ju stanna och småprata över staketet, eller när man möts utanför affären. Men i Stockholm har de flesta inte samma kontakt med sina grannar som på en liten ort. 

Man skulle kunna tro att detta skulle få fler att så att säga hålla hårdare i sin äkta make eller maka, men faktum är att effekten verkar vara den motsatta: skilsmässorna ökar som en följd av pandemin. Det borde innebära att även vårdnadstvisterna ökar, men det återstår att se om det blir så. Efterfrågan på kompetent juridisk hjälp kommer hur som helst att kvarstå.