Fler och fler i Guldsmedshyttan väljer att byta ut fönstren i sina hus. En viktig anledning till detta är att det går att få ned sin energiförbrukning, och därmed också sitt klimatavtryck, på detta sätt.

Ett fönsterbyte är ett ganska stort ingrepp i ett hus’ yttre. Det kan få stora konsekvenser för hur huset uppfattas både från utsidan och från insidan, men det kan också resultera i att huset upplevs precis likadant som innan. Huset kan också få ett lyft, framför allt om slitna eller deignmässigt mindre lämpliga fönster byts ut mot sådana som passar bättre med husets uttryck. Du kan läsa mer om fönsterbyten på sajten https://fönsterbyte-stockholm.se/

Fönsterbyte

Att tänka på vid ett fönsterbyte

Det absolut viktigaste när man står inför ett fönsterbyte är att fundera igenom noggrant vilken typ av fönster man vill ha. Det är t.ex. inte alltid nödvändigt att kunna öppna alla fönster. Det kan också vara skönt att byta ut fönstren i söderläge mot sådana med solskyddsfilm, eller att skaffa fönster med bullerskydd om de vetter mot en hårt trafikerad väg.

Om fönstren inte går att öppna kan det dock vara svårt att underhålla dem. Detta påverkar valet av material. Nya träfönster kräver ett visst underhåll, precis som träfönster av äldre datum. Aluminiumfönster, däremot, kräver inget underhåll alls. 

Men kan man inte renovera det befintliga fönstret? Det är möjligt att göra detta ibland, men inte alltid. När gamla fönster ska energieffektiviseras sätter man in s.k. 2+1-fönster, som har en extra skiva isolerglas. En sådan skiva kan vara så tung att det träfönstret inte klarar av vikten, trots att de gamla bågarna är i bra skick. Det säger byggkonsulten Michael Kroner till Fastighetstidningen. Detsamma gäller naturligtvis fönster med extra bullerskydd. 

Är du osäker på om fönsterbyte eller renovering är rätt för ditt hus? Bäst är i så fall att ta kontakt med en konsult.